Energia słoneczna i magazynowanie on-grid

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna to w dużym uproszczeniu system „on-grid” wyposażony w akumulatory i specjalny inwerter. Energia elektryczna wyprodukowana przez panele solarne zużywana jest częściowo przez gospodarstwo domowe lub firmę, a jej nadwyżka zostaje zmagazynowana w akumulatorach. Rozwiązanie takie pozwala na korzystanie z prądu również w sytuacji przerwania dostawy z sieci publicznej i jest optymalne dla przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przerwanie pracy specjalistycznych urządzeń. Instalacja hybrydowa kosztuje więcej od standardowego systemu „on-grid”, ponieważ wymaga zainstalowania dodatkowych urządzeń.

Zestawy hybrydowe bardzo rzadko wymagają serwisowania, a ich żywotność wynosi około 25 lat. Co ważne, możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do zakładu energetycznego sprawia, że inwestycja w instalację „on-grid/off-grid” zwraca się dużo szybciej niż w przypadku systemu „off-grid”.

W skład hybrydowego zestawu PV wchodzą:

Panele fotowoltaiczne wykonane w technologii gwarantującej maksymalną efektywność działania
Inwerter służący do konwersji napięcia na odpowiednie dla zasilanej instalacji elektrycznej
Akumulatory odpowiedzialne za przechowywanie energii i pracę w systemie „off-grid”
Regulator ładowania kontrolujący ilość prądu zgromadzonego w akumulatorach
Inwerter solarny  przeznaczony jest do budowy niezależnych systemów zasilania „on-grid/off-grid” 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Posiada on modułową konstrukcję i elastyczną konfigurację, dzięki czemu może pracować na dwa sposoby:

W trybie UPS (Uninterruptible Power Supply) z ładowaniem akumulatora z paneli solarnych i/lub sieci energetycznej (czyli w trybie oddawania energii do sieci) w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci.

Napięcie wyjściowe wytwarzane przez konwerter jest identyczne z tym w sieci publicznej, co sprawia, że jest on kompatybilny z większością urządzeń domowych oraz biurowych. Konfiguracja oraz sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego panelu sterowania lub aplikacji mobilnej. Możliwe jest ustawienie priorytetowego źródła zasilania, jednak należy pamiętać, że inwerter musi być zawsze podpięty pod sieć lub akumulatory, aby nie zabrakło prądu w momencie, gdy panele przestaną produkować energię (na przykład po zachodzie słońca).

Recent Services

Tryb oddawania Energii

Do 80% oszczędności

Ekologiczny Dom

Wysoka efektywność