Solar energy and on-grid storage

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna to w dużym uproszczeniu system „on-grid” wyposażony w akumulatory i specjalny inwerter. Energia elektryczna wyprodukowana przez panele solarne zużywana jest częściowo przez gospodarstwo domowe lub firmę, a jej nadwyżka zostaje zmagazynowana w akumulatorach. Rozwiązanie takie pozwala na korzystanie z prądu również w sytuacji przerwania dostawy z sieci publicznej i jest optymalne dla przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przerwanie pracy specjalistycznych urządzeń. Instalacja hybrydowa kosztuje więcej od standardowego systemu „on-grid”, ponieważ wymaga zainstalowania dodatkowych urządzeń.

Zestawy hybrydowe bardzo rzadko wymagają serwisowania, a ich żywotność wynosi około 25 lat. Co ważne, możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do zakładu energetycznego sprawia, że inwestycja w instalację „on-grid/off-grid” zwraca się dużo szybciej niż w przypadku systemu „off-grid”.

A hybrid PV system includes:

Solar PV panels whose technology guarantees maximum operating efficiency

An inverter used to convert voltage into voltage adapted to the supplied electrical installation

Batteries used for energy storage and operations within the “off-grid” system

The charge controller measuring the current stored in batteries

A solar inverter used to build autonomous “on-grid/off-grid” 230V supply systems powered with energy from PV panels, the grid and the battery. It has modular design and flexible layout and hence may be operated in two modes:

In UPS mode (Uninterruptible Power Supply) where the battery is charged with the energy from solar PV panels and/or the grid (or in the energy transmission mode) in buffer systems powered exclusively by solar PV panels and/or supplied with energy from the grid.

The output voltage generated by the converter corresponds to the output voltage in the grid, what makes it compatible with most household and office appliances and equipment. An intuitive control panel or a mobile app is used to configure and manage the system. It is possible to select the priority source of power supply, but you should keep in mind that the inverter must be always connected to the grid or batteries to ensure uninterrupted power supply when solar PV panels cease to generate energy (for instance, after sunset).

Recent Services

Energy return

Up to 80% savings

Ecological House

High efficiency